Domů  Napište nám...  Tisk stránky

Kontakt

Ing. Jiří Matula
Šumavská 15
602 00 Brno

IČ: 12164798
DIČ: CZ5601132218

Tel.: +420 541 235 048
Mobil: +420 605 849 041
E-mail: matula@matula.biz

O nás

Projekce dopravních staveb

Naše firma je stavebně – projekční kanceláří zabývající se především oborem dopravních staveb se související technickou infrastrukturou, návrhy sportovních areálů a hřišť, úpravami veřejných prostranství včetně odvodnění, terénními úpravami apod.

Kancelář byla založena v r. 1991 a za dobu své existence má za sebou řadu vyprojektovaných a realizovaných staveb ve všech výše uvedených oborech. V současné době má čtyři zaměstnance, vedoucí projektant Ing. Jiří Matula je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je autorizovaným inženýrem v oboru dopravních staveb.

Ostatní služby

Formou subdodávek spolupracujeme se specializovanými firmami zabývajícími se dalšími souvisejícími profesemi (inženýrské sítě, architektura, pozemní stavby, sadové úpravy) a jsme schopni pokrýt celý rozsah problematiky související s naším hlavním oborem činnosti od zajištění vstupních podkladů (zaměření terénu, údaje z katastru nemovitostí, údaje o inž. sítích) přes zajištění příslušných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení) až po zajištění dokumentace skutečného provedení stavby.

Webdesign, code by YCNEGA technologies