Domů  Napište nám...  Tisk stránky

Kontakt

Ing. Jiří Matula
Šumavská 15
602 00 Brno

IČ: 12164798
DIČ: CZ5601132218

Tel.: +420 541 235 048
Mobil: +420 605 849 041
E-mail: matula@matula.biz

Projektová činnost

V rámci své činnosti se zabýváme zpracováním dokumentace v oboru dopravních staveb ve všech stupních návrhu od územně plánovací dokumentace, přes přípravnou až po realizační projektovou dokumentaci. Zaměřujeme se především na stavby navrhované v zastavěném území měst a obcí, rekonstrukce stávajících komunikací, historických ploch a náměstí, stavby v památkových zónách, obytných zónách apod., s nimiž máme za dobu naší činnosti bohaté zkušenosti. Při své práci se snažíme klást důraz na zachování obytné, příp. rekreační funkce zástavby a přilehlého území, zvýraznění zelených ploch, solitérní zeleně v intenzivní městské zástavbě apod

Boskovice plán

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnou složkou naší činnosti jsou rovněž návrhy dopravního řešení nákupních zón a středisek od základní koncepce připojení na komunikační síť až po řešení vnitřních komunikací, odstavných a manipulačních ploch.

Projektová dokumentace je zpracována v plném rozsahu digitální formou v prostředí AutoCAD, MS OFFICE a s pomocí dalších specializovaných programových nástrojů.

Webdesign, code by YCNEGA technologies